Historia zmian : Zimowe utrzymanie dróg

Data utworzenia:  2011-01-17 12:15:12   Użytkownik:  Agnieszka Muszyńska

Uchwałą Nr 296/10 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 11 października 2010r. zostały ustalone standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 oraz drogi przyporządkowane odpowiednim standardom.

W sezonie zimowym 2010/2011 drogi powiatowe będą utrzymywane wyłącznie w IV i V standardzie. Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania nawierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. 

Zakresem prac przy zimowym utrzymaniu objęto:

 • 274,614 km dróg zamiejskich,
 • 6,322 km ulic na terenie miasta Włodawy,
 • 9,778 km chodników na terenie miasta Włodawy.

W IV standardzie obejmującym 6,322 km ulic miasta Włodawy:

 • jezdnia powinna być odśnieżana na całej szerokości,
 • jezdnia powinna być posypywana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu tj. skrzyżowaniach i zatokach autobusowych,
 • czas likwidacji śliskości nie może przekraczać 8 - 10 godz. od momentu wystąpienia zjawiska powodującego śliskość,
 • czas odśnieżania nie może przekroczyć 8 godz. od ustania opadów śniegu,
 • w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu dopuszcza się przerwę w komunikacji do 8 godz.

W V standardzie obejmującym 274,614 km dróg zamijskich:

 • jezdnia powinna być odśnieżona, 
 • w miejscach zasp powinien być odśnieżony co najmniej 1 pas ruchu z wykonaniem mijanek, 
 • jezdnia powinna być posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez ZDP tj. ostrych łukach, przejazdach kolejowych, wzniesieniach i spadkach powyżej 4%, 
 • czas likwidacji śliskości nie może przekraczać 8 - 10 godz. od momentu wystąpienia zjawiska powodującego śliskość, 
 • czas odśnieżania nie może przekroczyć 16 godz. od ustania opadów śniegu, 
 • w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu dopuszcza się przerwę w komunikacji do 24 godz. 

Do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg zabezpieczono 574 tony 40% mieszanki piaskowo - solnej oraz następujący sprzęt:

 • piaskarki - 3 szt.
 • pługi średnie - 2 szt.
 • pługi ciężkie 1-stronne - 4 szt.
 • pługi ciężkie 2-stronne - 1 szt.
 • równiarki - 1 szt.

Prace przy zimowym utrzymaniu chodników prowadzić będzie jednostka wyposażona w 2 ciągniki o nieprzekraczalnej wadze 3T z zamontowanym pługiem odśnieżnym oraz rozsiewaczem piasku.

W przypadku długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawije i zamiecie śnieżne, niweczących efekty odśnieżania dróg organizacja prac zostanie dostosowana do aktualnych zmieniających się warunków na drogach. Przyjmowane będą niekonwencjonalne rozwiązania np. zaczynając odśnieżanie od dróg o największym znaczeniu lub odśnieżanie tylko 1 pasa ruchu.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe prace przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych mają na celu złagodzenie trudnych warunków zimowych panujących na drogach, a nie całkowite ich wyeliminowanie.

Użytkownicy dróg mogą zasięgać informacji o przejezdności i stanie dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych we Włodawie, tel.: 0-82 57-21-681 lub 0-82 57-21-116.    

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH W IV STANDARDZIE MIASTO WŁODAWA

Lp.
Standard
Nr
drogi
Nazwa drogi
Lokalizacja
Długość
[km]

od km

do km
1
2
3
4
5
6
7
1.
IV
1736 L
ul. Chełmska
0+000
0+479
0,479
2.
IV
1737 L
ul. Długa
0+000
0+857
0,857
3.
IV
1738 L
Al. Jana Pawła II
0+000
0+718
0,718
4.
IV
1739 L
ul. Korolowska
0+000
0+313
0,313
5.
IV
1741 L
ul. 1000-Lecia PP
0+000
0+453
0,453
6.
IV
1742 L
ul. Żołnierzy  WiN
0+000
1+092
1,092
7.
IV
1743 L
ul. Kraszewskiego
0+000
0+912
0,912
8.
IV
1744 L
ul. Ogrodowa
0+000
0+216
0,216
9.
IV
1745 L
ul. Zabagonie
0+000
0+758
0,758
10.
IV
1746 L 
ul. Waligóry
0+000
0+524
0,524
Ogółem:
6,322
 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH W V STANDARDZIE DROGI ZAMIEJSKIE

Lp.
Stan-dard
Nr drogi
Przebieg drogi
Lokalizacja
Długość [km]
od km
do km
1
3
2
4
5
6
7
1.
V
1090 L
Krzywowólka – Sajówka – Hanna
4+107
12+422
8,315
2.
V
1091 L
dr. woj. 812 – Sosnówka – Hanna
13+120
21+330
8,210
3.
V
1094 L
Pogorzelec – Holeszów
2+810
3+715
0,905
4.
V
1095 L
dr. pow.1700L-Holeszów – Mosty – Jabłoń –Rudno
0+000
8+552
8,552
5.
V
1621 L
dr. woj. 812 – Zahajki – Lipówka
1+578
9+300
7,722
6.
V
1622 L
Uhnin – Mościska – Hola –Wołoskowola- dr.woj. 819
7+488
17+072
9,584
7.
V
1623 L
Sosnowica-Hola-Zahajki Kaplonosy–dr pow.1707L
6+128
11+295
6+770
20+539
0,642
9,244
8.
V
1624 L
Sosnowica – Urszulin – Hańsk – dr. woj. 819
6+817
34+101
27,284
9.
V
1626 L
Nowy Orzechów - Lejno – Łomnica – dr. pow. 1624 L
5+265
8+445
3,180
10.
V
1627 L
Jamniki–Lipniak–Wytyczno – Lubowież – dr. woj. 819
0+905
9+166
1+430
22+114
0,525
12,948
11.
V
1700 L
Dańce–Krasówka–Żuków – Wyryki – dr. kraj. 82
0+000
17+080
17,080
12.
V
1701 L
dr. pow. 1700 L – Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – dr. woj. 816
0+000
1+981
1,981
13.
V
1702 L
Lack- Zaświatycze –
dr. woj. 816
0+000
6+465
6,465
14.
V
1703 L
dr. woj. 816 – Dołhobrody – dr. pow. 1701 L
0+000
2+015
2,015
15.
V
1704 L
dr. pow.1700L–Konstantyn – Stawki – dr. woj. 816
0+000
9+561
1+436
11+224
1,436
1,663
16.
V
1706 L
dr. woj. 816 – Korolówka Osada – dr. woj. 818
0+000
6+805
2+000
11+660
2,000
4,855
17.
V
1707 L
dr. woj. 812 – Kaplonosy – Lubień – Stary Brus –
dr. woj. 819
0+000
17+059
17,059
18.
V
1708 L
Hola – Lipówka
0+000
7+500
7,500
19.
V
1709 L
Hola – Kamień
0+000
6+586
2+026
8+090
2,026
1,504
20.
V
1710 L
Lubień – Suchawa
8+390
9+790
1,400
21.
V
1711 L
dr. woj. 812 – Korolówka – Suchawa – Żdżarka
0+000
14+018
6,410
22.
V
1712 L
dr. woj. 819 – Żdżarka – Luta –dr. woj. 812
0+000
10+228
10,228
23.
V
1714 L
dr. woj. 820 – Piaseczno – Rozpłucie–Załucze-Urszulin
1+960
11+730
9,770
24.
V
1715 L
Wola Wereszczyńska – Garbatówka – Kopina
0+000
3+085
3,085
25.
V
1716 L
dr. kraj. 82 – Puchaczów – Garbatówka – Urszulin – dr. kraj. 82
14+066
18+140
4,074
26.
V
1717 L
Urszulin – Wereszczyn – Chutcze – Sawin
0+000
9+710
9,710
27.
V
1718 L
Świerszczów–Wereszczyn – Sęków – dr. pow. 1717L
2+515
6+789
4,274
28
V
1719 L
dr. pow. 1624 L – Wólka Tarnowska – Busówno – Bezek – Rejowiec
0+000
3+535
3,535
29.
V
1721 L
dr. woj. 819–Hańsk–Dubeczno – dr. woj.812
0+000
8+620
8,620
30.
V
1722 L
Hańsk – Macoszyn – Stulno –dr. woj. 816
6+600
17+432
10,832
31.
V
1724 L
dr. woj. 816 – stacja kolejowa Orchówek
0+000
2+110
2,110
32.
V
1725 L
dr. pow. 1726 L –Tarasiuki –dr. woj. 816
2+232
3+800
1,568
33.
V
1726 L
dr. woj. 812 – Okuninka – dr. woj. 812
0+000
4+586
4,586
34.
V
1727 L
dr. woj. 812 – Żłobek – stacja kolejowa Sobibór – dr. woj. 816
0+000
8+126
8,126
35.
V
1728 L
dr. woj. 812 – Osowa
0+000
4+320
4,320
36.
V
1729 L
Macoszyn – Piaski – Bukowa Mała
0+000
6+945
6,945
37.
V
1730 L
od dr. woj. 819 – Petryłów – Aleksandrówka
0+000
0+256
0,256
38.
V
1732 L
dr. woj. 816 – Stanisławów – Potoki
0+000
4+940
4,940
39.
V
1733 L
Uhrusk – Łukówek Piękny – Kolonia Bukowa
0+000
2+305
2,305
40.
V
1734 L
dr. woj. 812 – Suszno
3+430
4+660
1,230
41.
V
1735 L
Hanna – dr. pow. 1700 L
0+000
3+595
3,595
Ogółem:
274,614

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.