Historia zmian : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w miejscowości Stulno

Data utworzenia:  2021-03-30 10:56:46   Użytkownik:  Administrator systemu

PROW - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w miejscowości Stulno

 

                                              FLAGA       PROW                            

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

,,Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie

energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

   1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1733L Uhrusk – Łukówek

 • Cel projektu: Wzrost jakości życia mieszkańców wsi Uhrusk poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1733L na odcinku 2,232 km poprawiającą dostępność komunikacyjną i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Wartość projektu:
 • Kwota dofinansowania z EFRROW:
 • Beneficjent: Powiat Włodawski
 • Partner: Gmina Wola Uhruska

   2. Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717L Urszulin - Wereszczyn

 • Cel projektu: Zwiększenie dostępności do instytucji społeczno-kulturalnych i atrakcji turystycznych miejscowości Urszulin poprzez przebudowę drogi powiatowej  Nr 1717L, podniesienie nośności drogi i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku od drogi krajowej 82 do km 1+860.
 • Wartość projektu:
 • Kwota dofinansowania z EFRROW:
 • Beneficjent: Powiat Włodawski
 • Partner: Gmina Urszulin

   3. Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090L w miejscowości Hanna

 • Cel projektu: Zwiększenie dostępności do instytucji społeczno-kulturalnych i atrakcji turystycznych miejscowości Hanna poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1090L od km 0+180 do km 0+860, zwiększenie nośności drogi i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wartość projektu:
 • Kwota dofinansowania z EFRROW:
 • Beneficjent: Powiat Włodawski
 • Partner: Gmina Hanna

                                                                                   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:                                              Europa inwestująca w obszary wiejskie”                                                                                operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji    w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w miejscowości Stulno

 • Cel projektu: Zwiększenie dostępności do placówki publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Stulno poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1722L przez wieś Stulno o łącznej długości 1488 m.
 • Planowane efekty operacji: Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju sieci osadniczej miejscowości Stulno. Zwiększenie nośności jezdni, umożliwiającej ruch maszyn ciężkich, spowoduje wzrost dochodowości w gospodarstwach rolnych jak również wpłynie na rozwój działalności pozarolniczej. Przebudowa drogi i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej nie tylko obszaru przylegającego do inwestycji ale też obszaru całej gminy Wola Uhruska i gmin ościennych. Przebudowa drogi zachęci do częstszego korzystania przez turystów z wyznaczonego przy drodze szlaku rowerowego Lublin - Wola Uhruska oraz z przylegającego szlaku rowerowego Green Velo.
 • Wartość projektu: 1.483.816,75 zł
 • Kwota dofinansowania z EFRROW: 944.152,60 zł
 • Beneficjent: Powiat Włodawski
 • Partner: Gmina Wola Uhruska

 Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.