Drukuj
2017 ROK
Odsłony: 757

Zaproszenie do złożenia oferty - zapytanie 8 2017.pdf

Zał nr 1 opis przedmiotu zamówienia - zapytanie 8 2017.pdf

Zał nr 2 formularz oferty - zapytanie 8 2017.doc

Zał nr 1 do oferty - wykaz sprzętu - zapytanie 8 2017.docx

Zał nr 2 do oferty - projekt umowy - zapytanie 8 2017.docx

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie 8 2017.pdf