Drukuj
2017 ROK
Odsłony: 814

Zaproszenie do złożenia oferty - sprzątanie w Okunince - 2017.pdf

Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - sprzątanie w Okunince - 2017.doc

Załącznik Nr 2 - formularz oferty - sprzątanie w Okunince - 2017.docx

Załącznik Nr 3 - projekt umowy - sprzątanie w Okunince - 2017.docx

Unieważnienie postępowania - sprzątanie w Okunince - 2017.pdf