Drukuj
2016 ROK
Odsłony: 704

Zaproszenie do złożenia oferty - zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych.pdf

Zał nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych.docx

Zał nr 2 - Formularz oferty - zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych.doc

Zał nr 1 do oferty - Wykaz sprzętu - zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych.docx

Zał nr 2 do oferty - Projekt umowy - zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych.docx

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych.pdf