Drukuj
2015 ROK
Odsłony: 843

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_-_ubezpieczenie_mienia_2016_rok.pdf

Załącznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamówienia.pdf

Załącznik_nr_2_-_wykaz_pojazdów_i_sprzętu.pdf

Załącznik_nr_3_-_ubezpieczenie_mienia_od_ognia.pdf

Załącznik_nr_4_-_ubezpieczenie_mienia_od_kradzieży_i_rabunku.pdf

Załącznik_nr_5_-_wykaz_sprzętu_elektronicznego.pdf

Załącznik_nr_6_-_wykaz_oprogramowania.pdf

Załącznik_nr_7_-_wykaz_maszyn_i_urządzeń.pdf

Załącznik_nr_8_-_wykaz_szkodowości.pdf

Załącznik_nr_9_-_formularz_oferty.xls

Załącznik_nr_10_-_wzór_oświadczenia.doc

Załącznik_nr_11_-_wzór_umowy.doc

Odpowiedzi_na_pytania_-_ubezpieczenie_mienia_2016_rok.pdf

Przedłużenie_terminu_składania_ofert_-_ubezpieczenie_mienia_2016_rok.pdf

Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_-_ubezpieczenie_mienia_2016_rok.pdf