OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PRZETARG 4 2012.doc