Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej e-Zamówienia

Wejście na platformę poprzez link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72cb1773-e2be-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej e-Zamówienia

Wejście na platformę poprzez link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4539765b-b9ca-11ee-9897-f6855eb846c0

Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej e-Zamówienia

Wejście na platformę poprzez link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a63d55d-b113-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Szanowni Państwo,

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej e-Zamówienia

Wejście na platformę poprzez link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7afe0bb1-b440-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0