Szanowni Państwo,

Nieniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej miniportal.uzp.gov.pl

Wejście na platformę poprzez link:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/de702f6a-eac3-4d50-8cc7-6b2665a83d3c

miniPortal (uzp.gov.pl)