Szanowni Państwo

Niniejsze postęowanie realizowane jest przy użyciu środków kominikacji elektornicznej za pośrednictwem platformy miniPortal.uzp.gov.pl

Wejście na platformę poprzez link:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e9bca633-6e96-4200-924e-26f9dbc292fd