Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1728 L