Wykaz dróg powiatowych - stan na 01. 01. 2022 rok

Wykaz dróg powiatowych z podziałem na gminy - stan na 01. 01. 2022 rok