Witamy

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie m.in. o zakresie działania, strukturze organizacyjnej, osobach sprawujących funkcje, majątku, ewidencji oraz wiele innych informacji.                                                                                

Informujemy, iż z dniem 08.02.2017r. została aktywowana Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na Platformie Usług Administracji Publicznej dla podmiotu publicznego - Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie o identyfikatorze ZDPWlodawa.

Informacja o COVID

 


 

PROGRAMY I PROJEKTY

 

baner 1

PROW

SCHETYNÓWKA

 

                                              FLAGA       PROW                            

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

,,Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie

energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w miejscowości Stulno

  • Cel projektu: Zwiększenie dostępności do placówki publicznej i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Stulno poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1722L przez wieś Stulno o łącznej długości 1488 m.
  • Planowane efekty operacji: Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju sieci osadniczej miejscowości Stulno. Zwiększenie nośności jezdni, umożliwiającej ruch maszyn ciężkich, spowoduje wzrost dochodowości w gospodarstwach rolnych jak również wpłynie na rozwój działalności pozarolniczej. Przebudowa drogi i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej nie tylko obszaru przylegającego do inwestycji ale też obszaru całej gminy Wola Uhruska i gmin ościennych. Przebudowa drogi zachęci do częstszego korzystania przez turystów z wyznaczonego przy drodze szlaku rowerowego Lublin - Wola Uhruska oraz z przylegającego szlaku rowerowego Green Velo.
  • Wartość projektu: 1.483.816,75 zł
  • Kwota dofinansowania z EFRROW: 944.152,60 zł
  • Beneficjent: Powiat Włodawski
  • Partner: Gmina Wola Uhruska