Spis treści

 

 

                                              FLAGA       PROW                            

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

 

,,Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie

 

energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

 

 

   1. Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1733L Uhrusk – Łukówek  • Cel projektu: Wzrost jakości życia mieszkańców wsi Uhrusk poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1733L na odcinku 2,232 km poprawiającą dostępność komunikacyjną i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

  • Wartość projektu:

 

  • Kwota dofinansowania z EFRROW:

 

  • Beneficjent: Powiat Włodawski

 

  • Partner: Gmina Wola Uhruska   2. Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717L Urszulin - Wereszczyn  • Cel projektu: Zwiększenie dostępności do instytucji społeczno-kulturalnych i atrakcji turystycznych miejscowości Urszulin poprzez przebudowę drogi powiatowej  Nr 1717L, podniesienie nośności drogi i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku od drogi krajowej 82 do km 1+860.

 

  • Wartość projektu:

 

  • Kwota dofinansowania z EFRROW:

 

  • Beneficjent: Powiat Włodawski

 

  • Partner: Gmina Urszulin   3. Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090L w miejscowości Hanna  • Cel projektu: Zwiększenie dostępności do instytucji społeczno-kulturalnych i atrakcji turystycznych miejscowości Hanna poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1090L od km 0+180 do km 0+860, zwiększenie nośności drogi i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

  • Wartość projektu:

 

  • Kwota dofinansowania z EFRROW:

 

  • Beneficjent: Powiat Włodawski

 

  • Partner: Gmina Hanna