Historia zmian : Deklaracja Dostępności

Data utworzenia:  2020-06-15 10:05:42   Użytkownik:  Małgorzata Czaprańska

Wstęp deklaracji

Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie            z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl.

Data publikacji strony internetowej:      23. 07. 2010 rok.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:        05. 06. 2020 rok.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych     i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.  

Dla strony internetowej www.zdpwlodawa.bip.mbnet.plprzeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

- strona internetowa www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl spełnia wymagania w  94 %,

- niektóre przyciski na stronie wymagają użycia urządzenia wskazującego np. myszki komputerowej,

- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 4 kwietnia 2019 r. lub nie są wykorzystywane do bieżących zadań,

- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów lub stworzonych i zamieszczonych plików PDF        z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe jednostki

Adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa

E- mail: sekretariat@zdpwlodawa.pl

Telefon/fax: 82 57 25 513

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.Osobą kontaktową jest Pani Małgorzata Czaprańska, adres poczty elektronicznej sekretariat@zdpwlodawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 57 25 513 wew. 170. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona zapewnia możliwość zmiany kontrastów i zwiększenia czcionki dedykowanymi przyciskami znajdującymi się           w górnej części strony. Strona obsługuje również standardowe skróty klawiaturowe. Zdjęcia zamieszczane na stronie posiadają tekst alternatywny

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 9 czerwca 2020 r.

Procedura wnioskowa – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych               i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie można złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

  1.  Do budynku Zarządu Dróg Powiatowych prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Lubelskiej. Przed budynkiem znajduje się parking. Do wejścia budynku prowadzą schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  2. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. W połowie długości korytarza zlokalizowana jest klatka schodowa. Budynek nie posiada windy.
  3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze budynku
  4. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.